Aká je hierarchia nadriadených?

.

» Nový zamestnanec UKF