Ako požiadať o služobnú cestu?

Služobné cesty zamestancov UKF sa riadia Smernicou č. 14/2007 o cestovných náhradách

UKF v Nitre vysiela zamestnanca na pracovnú cestu na základe Príkazu na pracovnú cestu. Príkaz na pracovnú cestu obsahuje:

  • miesto a čas jej nástupu,
  • miesto výkonu práce,
  • spôsob dopravy,
  • miesto a čas ukončenia pracovnej cesty,
  • účel cesty,
  • zdroj financovania,
  • príp. ďalšie podmienky pracovnej cesty (napr. spôsob ubytovania),
  • všetky doklady o náhradách vopred hradené organizáciou (napr. konferenčný poplatok, letenka, ubytovanie a pod.).

» Nový zamestnanec UKF