Ako použiť vlastné auto na služobnú cestu?

Použitie vlastného auta sa riadi Smernicou č. 14/2007 o cestovných náhradách. Súkromné motorové vozidlo môže zamestnanec použiť na pracovnú cestu na základe schválenej písomnej žiadosti o povolenie použitia vlastného motorového vozidla na služobnú cestu. Súčasťou žiadosti je kópia dokladu o úhrade povinného a havarijného poistenia s platnosťou počas doby trvania pracovnej cesty a kópia technického preukazu vozidla.

» Nový zamestnanec UKF