Čo robiť po návrate zo služobnej cesty?

.

» Nový zamestnanec UKF