Aké sú platové tabuľky pre rok 2008?

Platy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré môžeme násjť v zbierke zákonov pod číslom 630/2007.

» Nový zamestnanec UKF