Ako si zaregistrovať vlastný notebook?


Do počítačovej siete UKF nie je možné pripájať neregistrované počítačové zostavy (PC, notebook). V súčastnej dobe je možné neregistrovné zostavy pripojiť len pomocou bezdrôtového pripojenia WiFi.

O zaregistrovanie vlastnej zostavy treba požiadať po súhlase dekana fakulty Centrum IKT. Súčaťou žiadosti je čestné prehlásenie, ktoré podpisuje dekan fakulty a žiadateľ.

» Nový zamestnanec UKF