Čo je systém Dawinci?

Dawinci je komplexný multimediálny knižničný a informačný systém, ktorý v sebe integruje prvky z oblasti serverových aplikácií, databázových systémov a dokumentového manažmentu. Pokrýva dôležité informačné toky a procesy knižnice, umožňuje vyhľadávanie v katalógoch, evidenciu výpožičiek atď. Viac info: www.dawinci.sk

» Informačné systémy UKF