Ako sa dostaneme na stránku Univerzitnej knižnice UKF?

Na stránku Univerzitnej knižnice sa dostaneme kliknutím na položku KIS v hlavnom menu stránky UKF (www.ukf.sk)

www.ukf.sk > KIS

alebo napísaním adresy: http://kis.ukf.sk/ukf/DWWebSrv.exe?Alias=UKF do riadka adresy v internetovom prehliadači.

» Informačné systémy UKF