Čo je KIS?

KIS je skratka pre Knižničný Informačný Systém, t.j. knižničný systém používaný Univerzitnou knižnicou UKF.

» Informačné systémy UKF