Ako potvrdíme výber záznamov, ktoré máme v košíku?

Ak si chceme prezrieť obsah košíka, klikneme na záložku Košík.

Košík

 

Zobrazí sa strana vľavo hore označená nápisom Košík – uložené záznamy.

Košík - uložené záznamy

 

Záznamy, ktoré sú uložené v košíku, odošleme kliknutím na záložku Odoslať košík.

Odoslať košík

» Informačné systémy UKF