Čo môžeme urobiť s vybranými záznamami?

Po odoslaní košíka sa zobrazí výpis vybraných záznamov.

Uložené záznamy

Môžeme ho:

  • uložiť do vybraného adresára na počítači: Súbor > Uložiť ako...
  • odoslať e-mailom do svojej poštovej schránky pomocou príkazu: Súbor > Odoslať > Stránku e-mailom...

» Informačné systémy UKF