Ako spustíme nové vyhľadávanie?

Pred novým vyhľadávaním je potrebné vyprázdniť košík (pozri Ako vyprázdnime košík?).

Keď máme košík prázdny, klikneme na záložku Zatvoriť.

Zatvoriť košík

 

Zobrazí sa stránka so záložkou Nové hľadanie, čím dostávame možnosť zadávania nových rešeršných dotazov.

» Informačné systémy UKF