Čo je expertné vyhľadávanie a ako sa používa?

Expertné vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať záznamy z nadefinovaných 4 rolovateľných vyhľadávacích limitov. V spojení s boolovou algebrou (and, or) vyhľadávame zložené rešeršné dotazy.

V okna vyhľadávania vyberieme Expertné vyhľadávanie.

Vyberieme expertné vyhľadávanie

 

Zadáme kritériá a spustíme vyhľadávanie.

Nastavenie vyhľadávania

» Informačné systémy UKF