Ako odstrániť projekt?

Vedúci riešiteľ projektu má právo projekt z databázy odstrániť. Je potrebné kliknúť na položku Odstrániť a následne potvrdiť odstránenie projektu.

Inštruktážne video - Odstránenie projektu

» Informačné systémy UKF