Ako sú rozdelené pracoviská univerzity na mzdovom oddelení?

Pracoviská univerzity sú na mzdovom oddelení rozdelené nasledovne:

» Nový zamestnanec UKF