Dokedy je možné objednávať stravu?

Objednávať jedlo je možné do 13:30 hod. predchádzajúceho dňa pred dňom výdaja. Taktiež je aj možné jedlo do tohoto termínu zrušiť.

Po tomto termíne je možné ešte do 9:30 objednať voľný obed, ktorý je však limitovaný počtom. Po tomto termíne už nie je možné obed objednať.

Ak chceme objednávku zrušiť, po 13:30 predchádzajúceho dňa pred dňom výdaja to už nie je možné. V takomto prípade je možné jedlo vložiť do burzy, tj. ponúknuť ho iným stravníkom.

» Informačné systémy UKF