Koľko jedál denne je dotovaných?

Počet dotovaných jedál za deň:

  • Zamestnanci - 1ks
  • Študenti, doktorandi - 2ks

Je možné si objednať aj viac jedál za deň, avšak v plnej výške ceny, čiže bez dotácie štátu.

» Informačné systémy UKF