Ako sa prihlásime do programu Objednávanie stravy?

Na objednávanie stravy je možné využiť počítač umiestnený v stojane nachádzajúcom sa pri výdajnom mieste. V tomto počítači je program Objednávanie stravy.

Základná obrazovka obsahuje výzvu k priloženiu identifikačnej karty k čítaciemu zariadeniu.

Prihlásenie

Po priložení identifikačnej karty a jej kontrole v databáze sa v okne zobrazí jedálny lístok.

» Informačné systémy UKF