Čo je centrálna autorizácia?

Centrálna autorizácia znamená, že na univerzite existuje systém zabezpečujúci prístup do jednotlivých informačných systémov pre každého zamestnanca pod rovnakým menom a heslom. Znamená to, že zamestnanec si nemusí pamätať rôzne prihlasovacie mená a heslá, ale má len jedno, ktoré používa vo všetkých systémoch zahrnutých v centrálnej autorizácii.

» Informačné systémy UKF