Ktoré systémy sú už zahrnuté v centrálnej autorizácii?

  • Akademický informačný systém (AIS)
  • Knižničný informačný systém (KIS)
  • Skladisko dokumentov (Doc)
  • E-learningové portály (EDU a AMOS)

» Informačné systémy UKF