Čo prináša centrálna autorizácia?

V prvom rade poriadok – zamestnanec, ktorý na univerzitu nastúpi, nepotrebuje po jednom navštevovať množstvo správcov informačných systémov, ale po jeho zavedení do personálnej databázy (Sofia) automaticky získava prístup k údajom Akademického informačného systému, knižničného informačného systému a svojej publikačnej činnosti, e-learningových portálov EDU a AMOS, skladisku dokumentov a môže používať voľne prístupné počítače vo verejných priestoroch univerzity.

Rovnako ako automaticky prebehne vytvorenie účtov pre prístup do systémov, automaticky – po ukončení pracovného pomeru – sa účty aj zrušia. Vďaka tomu sa nestane, že vyhodený zamestnanec sa pomstí všetkým svojim študentom prepísaním hodnotenia na nedostatočne alebo sa bude naďalej veselo stravovať, či využívať počítače pracoviska, na ktorom už nepracuje. Isteže, všetky deaktivácie sa realizovali aj vtedy, keď sme centrálnu autoritu na univerzite nemali, no boli závislé na 4-5 správcoch, zodpovednosti a nie vždy stopercentne fungujúcej ohlasovacej povinnosti. Navyše, pokiaľ zamestnanec zmení pracovisko v rámci univerzity, opäť nepotrebuje túto udalosť nahlasovať – po zavedení zmien do personálnej databázy sa zmeny okamžite prejavia vo všetkých pripojených systémoch.

Vďaka centrálnej autorite bol vytvorený i adresár zamestnancov, ktorý poskytuje informácie o zaradení na pracovisko, telefónnom čísle, označení kancelárie a emailovej adrese. Je k dispozícii na webovej stránke univerzity v sekcii O univerzite alebo v dolnej lište úvodnej stránky.

» Informačné systémy UKF