Ako funguje adresár zamestnancov?

Vďaka centrálnej autorite bol vytvorený i adresár zamestnancov, ktorý poskytuje informácie o zaradení na pracovisko, telefónnom čísle, označení kancelárie a emailovej adrese. Je k dispozícii na webovej stránke univerzity v sekcii O univerzite alebo v dolnej lište úvodnej stránky.

Adresár zamestnancov

Obr. 1 Adresár zamestnancov

V prípade, že hľadaným údajom vyhovuje viac zamestnancov, zobrazia sa pod sebou s možnosťou zobrazenia detailných údajov (po kliknutí).

Detail zamestnanca

Obr. 2 Detailné údaje o zamestnancovi

Údaje poskytujú prvotnú informáciu o kontakte na príslušného zamestnanca a je preto potrebné, aby boli správne a aktuálne. Vzhľadom na to, že centrálne nie je možné sledovať pohyby medzi kanceláriami a interné sťahovania v rámci pracoviska, môže si časť údajov meniť každý sám. Údaje o mene, pracovisku a e-mailovej adrese sú nemeniteľné (získavajú sa z iných systémov), informácie o telefónnych číslach a označení kancelárie možno zmeniť prostredníctvom špeciálnej aplikácie prístupnej len z počítačov pripojených do univerzitnej siete.

» Informačné systémy UKF