Ako je možné zmeniť údaje pracovníka v adresári?

Na webovej adrese https://profil.ukf.sk sú k dispozícii voľby Zmena hesla a Zmena osobných údajov.

profil.ukf.sk

Obr. 1 Priestor na zmenu údajov

Položka Zmena hesla dovoľuje zmeniť systémom vygenerované a prorektorom pre informatizáciu rozposielané heslo na ľubovoľné iné, za predpokladu dodržania pokynov týkajúcich sa počtu a skladby znakov. Táto funkcia umožňuje nastaviť univerzálne heslo trebárs aj podľa mena domáceho miláčika za predpokladu, že bude obsahovať aspoň dve malé, dve veľké písmená a dve číslice (dokopy však minimálne 8 znakov). Zmena hesla sa prejaví okamžite vo všetkých na centrálnu autoritu napojených informačných systémoch.

Zmena osobných údajov

Obr. 2 Zmena hesla

Položka Zmena osobných údajov umožňuje po zadaní prihlasovacieho mena nastaviť/prestaviť telefónne čísla (ako pevnú linku, tak i mobilné číslo) a označenie kancelárie. Po zmene údajov je potrebné právo na zmenu potvrdiť zadaním prideleného hesla.

Zmena osobných údajov

Obr. 3 Zmena osobných údajov

Označenie kancelárie pozostáva z označenia lokality, bloku a čísla kancelárie. Spôsob číslovania možno nájsť v prílohe č. 1 k smernici č. 3/2008 (https://doc.ukf.sk/mod/resource/view.php?id=1155).

» Informačné systémy UKF