Ako získame informácie o práci v systéme AIS?

Inštruktážne dokumenty a videá k systému AIS sú dostupné na adrese:

https://ais2.ukf.sk/manualy_UKF/navody_ais2.htm

» Informačné systémy UKF