cena Ľudovej banky

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Ľudová banka (Volksbank) udeľuje každoročne ocenenie Grand Prix Ľudovej banky vybranému absolventovi vysokých škôl v SR. Návrh kandidáta predkladá rektor, pričom prihliada najmä na študijné výsledky, medzinárodnú reprezentáciu, všeobecnú rozhľadenosť a osobnostný profil kandidáta. Cena sa odovzdáva slávnostným spôsobom a jej udelenie je spojené s finančnou odmenou.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole