cena rektora

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Rektor môže udeliť za vynikajúce študijné výsledky alebo za príkladný čin alebo postoj študentom a absolventom vysokej školy cenu rektora. Cena rektora môže byť spojená aj s finančnou odmenou. Podrobnosti určuje štatút vysokej školy. Podobne môže na fakulte udeľovať cenu aj dekan.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole