cvičné školy a cvičné školské zariadenia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcia, s ktorou vysoká škola uzatvára zmluvu o spolupráci. Orientuje sa najmä na vykonávanie praktickej výučby (tzv. pedagogické praxe) v učiteľských študijných programoch.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole