disciplinárne opatrenia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Medzi disciplinárne opatrenia patrí pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia a vylúčenie zo štúdia . Pri podmienečnom vylúčení zo štúdia sa určuje lehota a podmienky, pri splnení ktorých je podmienečné vylúčenie zrušené.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole