disciplinárny priestupok

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Disciplinárny priestupok je zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov vysokej školy alebo jej súčasti, alebo verejného poriadku (§ 72/1).

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole