dlhodobý zámer vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dlhodobý zámer vysokej školy sa vypracúva najmenej na päť rokov a sú v ňom obsiahnuté zámery v jednotlivých oblastiach pôsobenia vysokej školy, vyplývajúce z jej poslania.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole