doklady o absolvovaní štúdia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doklady o absolvovaní štúdia sú vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu (§ 68/1.)

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole