dodatok k diplomu

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Dodatok k diplomu obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom programe. Vydáva ho vysoká škola a odovzdáva ho absolventovi spolu s diplomom. Obsah dodatku určuje Vyhláška MŠ SR č. 614/2002 o kreditovom systéme štúdia.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole