ECTS

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
European Credit Transfer System - európsky systém prenosu kreditov. Od roku 1989/90 pilotný projekt programu Erasmus, ktorý sa ujal a rozšíril prakticky do celej Európy. Iné modifikácie: CATS (Credit Accumulation and Transfer System - systém akumulácie a prenosu kreditov) alebo EUROCATS.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole