EURAG

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Nezisková európska organizácia združujúca starších ľudí za účelom skvalitňovania ich života. Jej významnou aktivitou je podpora celoživotného vzdelávania.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole