externá vzdelávacia inštitúcia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
pozri nevysokoškolské vzdelávacie inštitúcie

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole