fakulta

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných študijných odborov vo vymedzenej oblasti poznania a vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole