finančné fondy vysokej školy

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Verejná vysoká škola vytvára najmä tieto finančné fondy: a) rezervný fond, b) fond reprodukcie, c) štipendijný fond, d) fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím d) fondy podľa osobitných predpisov.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole