funkčné obdobie

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Doba, počas ktorej môžu rektor, dekan, prorektori, prodekani, členovia akademického senátu a členovia vedeckej rady vykonávať svoju funkciu, je obmedzená na štyri roky. rektor a prorektori vysokej školy a dekan a prodekani fakulty môžu vykonávať svoju funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole