FX

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:06)
pozri klasifikačná stupnica

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole