garant

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, ktorá na seba prevzala nejaký záväzok. V akademickom prostredí napr. garant študijného programu nesie zodpovednosť za jeho kvalitu a rozvoj.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole