gestor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program. Pozri tiež garant.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole