grantová agentúra

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcia, ktorá rozhoduje o prideľovaní grantov. V oblasti vysokého školstva sú najznámejšie VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR A SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná agentúra MŠ SR).

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole