habilitácia

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
(1) dosiahnutie vedecko-pedagogického titulu docent, (2) obhajoba habilitačnej práce pred habilitačnou komisiou a členmi vedeckej rady fakulty.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole