habilitačná práca

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole