klasifikačná stupnica

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 10:00)

Klasifikačnú stupnicu tvorí šesťstupňov:

A – výborne (vynikajúce výsledky),

B – veľmi dobre (nadpriemernévýsledky),

C – dobre (priemerné výsledky),

D – uspokojivo (prijateľnévýsledky),

E – dostatočne (výsledky spĺňajúiba minimálne kritériá),

FX – nedostatočne (výsledky nespĺňajú ani minimálnekritériá)

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole