kňazské semináre

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Inštitúcie, ktoré zriaďuje biskup a ktoré slúžia na formáciu budúcich kňazov. Keďže v nich prebieha vysokoškolské štúdium teologických odborov, sú spravidla súčasťou niektorej bohosloveckej fakulty. Zákon o vysokých školách ich zahŕňa pod špecializované výučbové zariadenia vysokých škôl.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole