konanie na vymenúvanie profesorov

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Proces, ktorého výsledkom je získanie vedecko-pedagogického titulu profesor.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole