koordinátor

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských učiteľov, ktorá zabezpečuje študentskú mobilitu a poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole