kredity

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Číselné hodnoty priradené k jednotkám študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce, potrebnej na ich absolvovanie. Pozri tiež kreditový systém štúdia.

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole