laudatio

(Posledná úprava: Piatok, 1 február 2008, 01:41)
Oslavný prejav (ústny alebo písomný) na osobu, ktorej vysoká škola udeľuje nejaký druh ocenenia (napr. titul Dr.h.c.).

» Kto je kto a čo je čo na vysokej škole